Нива на невротропин

Корелация между нивото на нервотропина(ключов фактор при регенерация на увредени неврони) и волевите физически упражнения;

Обусловеното упражняване увеличава потенциала за растеж на DRG- dorsal root ganglion nerves - ин витро - Физиологическите стимули от средата на организма могат да подпомогнат регенеративната способност. За да се тестува степентта на вярност на тази хипотеза, учени провеждат следния експеримент - подготвят се независими култури от представени от DRG животни, на които се дава достъп до въртящо се колело, по което могат да тичат.

 Съставят се три групи от животни. Първата е контролната и опитните животни не правят упражнения - т.е. имат 0 дни тичане на колелото. Във втората група животните се упражняват 3 дни а в третата - 7. Типа и магнитуда на израстването на нервите се подлага на анализ във всички групи след като премине 20 часа на упражняване. Невронните клетки на упражняващите се животни показват по-голям растеж в сравнение с тези на животните от контролната група. Аналогично, групата, която се е упражнявала само 3 дни има по-слабо изразени разклонения на невритите от тези на животните от групата с най-дълъг период от упражнения.

Следователно способността за растеж на аксоните се увеличава с увеличаването периода на упражняване - в случая избягано растояни